Centar za istraživanje žena u filozofiji (CIŽUF) znanstveni je centar pri Institutu za filozofiju u Zagrebu. CIŽUF je dio znanstvenog istraživalačkog projekta Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu (UIP-2017-05-1763) koji financira Hrvatska zaklada za znanost. CIŽUF je osnovan 2018. godine.

Istraživačke teme CIŽUF-a:

 • hrvatske filozofkinje;
 • filozofkinje koje nisu Hrvatice, ali koje su živjele ili žive u Hrvatskoj ili su na drugi način povezane s Hrvatskom;
 • recepcija stranih filozofkinja u Hrvatskoj;
 • recepcija hrvatskih filozofkinja izvan Hrvatske;
 • povijest i razvoj feminiz(a)ma u Hrvatskoj;
 • feministička metateorija;
 • žena kao predmet filozofskog bavljenja.

Neke od aktivnosti CIŽUF-a:

 • sastavljanje knjižnice posvećene hrvatskim filozofkinjama, recepciji svjetskih filozofkinja u Hrvatskoj i ostalih tema kojima se CIŽUF bavi;
 • organiziranje znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica, ljetnih škola, javnih predavanja, izložaba i ostali rad na popularizaciji i diseminaciji i razmjeni znanja;
 • održavanje i izrada bilingvalne englesko-hrvatske mrežne stranice (Hrvatske filozofkinje);
 • različita tiskana izdanja, prijevodi itd.

CIŽUF stremi k sljedećim ciljevima:

 • baviti se znanstveno-istraživalačkim radom prema najvišim standardima znanstvene izvrsnosti;
 • postati mjesto susreta i okupljanja stručnjaka i stručnjakinja te izvrsnih istraživača i istraživačica zainteresiranih za teme kojima se CIŽUF bavi s osobitim naglaskom na mlađim istraživačima i istraživačicama;
 • uspostaviti suradnju sa srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • težiti što većem transferu znanja i međunarodne znanstvene razmjene;
 • javno se angažirati radi promocije povijesti pretežno zanemarenih filozofkinja iz prošlosti kao i filozofskog pristupa suvremenim temama vezanim uz žene u filozofiji;
 • uspostaviti suradnju sa znanstvenicima i znanstvenicama iz drugih znanosti i disciplina.

Women Philosophers and Scientists on Psychology, Mind, and Body Awareness

Location of the Summerschool: Institute of Philosophy

Dates: 19-20 June 2023

Organizers: Institute of Philosophy, Paderborn University

Organizing Committee: Luka Boršić (Institute of Philosophy), Ruth Hagengruber (Paderborn University), Jil Muller (Paderborn University), Ivana Skuhala Karasman (Institute of Philosophy)