Boršić, Luka; Skuhala Karasman, Ivana.
Hrvatske filozofkinje (uvodnik tematskog bloka). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 391393.

Boršić, Luka. Helene Druskowitz i Friedrich Nietzsche. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 395426.

Skuhala Karasman, Ivana. Helene Druskowitz o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 44/2 (88) (2018), 427438.

Gjurašin, Matko. Elly Ebenspanger o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 439–467.

Skuhala Karasman, Ivana. Elza Kučera – prva hrvatska eksperimentalna psihologinja. Suvremena psihologija 21/2, 189-200.

Maskalan, Ana. Ljutnja kao filozofska motivacija: primjer Gordane Bosanac. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2019), 469487.

Boršić, Luka. Skuhala Karasman, Ivana. Heda Festini’s Contribution in the Research of Croatian Philosophical Heritage. Croatian journal of philosophy 19/57 (2019), 573-582.

Skuhala Karasman, Ivana. O krivnji, slobodi, žudnji, pisanju, neredu i ponešto o hrvatskim filozofkinjama. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 45/90 (2019), 581-587.

Boršić, Luka. Skuhala Karasman, Ivana. Meet Helene Druskowitz. Prolegomena, 19/2 (2020), 177-195.

Gjurašin, Matko. Marija Brida o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 46/1 (91) (2020), 185–207.

Skuhala Karasman Ivana. Hrvatska filozofkinja Ivana Rossi o filozofiji Henri Bergsona. Obnovljeni život, 76/4 (2021), 469–482.


 

Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana, Helene Druskowitz – Pesimistične kardinalne postavke, Zagreb: Naklada Jurčić, Institut za filozofiju, 2018.


Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana (ur.), Filozofkinje u Hrvatskoj, Zagreb: Institut za filozofiju, 2017.

Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana, Naše žene. Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.