Boršić, Luka; Skuhala Karasman, Ivana.
Hrvatske filozofkinje (uvodnik tematskog bloka). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 391393.

Boršić, Luka. Helene Druskowitz i Friedrich Nietzsche. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 395426.

Skuhala Karasman, Ivana.
Helene Druskowitz o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 44/2 (88) (2018), 427438.

Gjurašin, Matko. Elly Ebenspanger o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2018), 439–467.

Maskalan, Ana. Ljutnja kao filozofska motivacija: primjer Gordane Bosanac. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 44/2 (88) (2019), 469487.

Gjurašin, Matko. Marija Brida o slobodi volje. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 46/1 (91), (2020) 185–207.


 

Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana, Helene Druskowitz – Pesimistične kardinalne postavke, Zagreb: Naklada Jurčić, Institut za filozofiju, 2018.


Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana (ur.), Filozofkinje u Hrvatskoj, Zagreb: Institut za filozofiju, 2017.

Boršić, Luka, Skuhala Karasman, Ivana, Naše žene. Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.