Martina Žeželj (Osijek, 1979) diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost 2004. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala na istom fakultetu 2012. godine tezom Lakanova i Heideggerova kritika filozofijskog određenja subjekta.

Radi na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Predmeti interesa su joj hermeneutika, egzistencijalizam, antropologija i psihoanaliza.

Vanjska poveznica:
Osobna službena stranica na Filozofskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u


Izbor iz djela:

Članci i poglavlja u knjigama: