Ivana Zagorac (Zagreb, 1979) filozofiju i pedagogiju diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu filozofiju je doktorirala 2012. godine tezom Razvoj bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu.

Od 2006. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Predmeti njenog interesa su: filozofija odgoja, filozofija emocija, filozofija sporta i bioetika.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u