Majda Trobok (Rijeka, 1965) doktorirala je filozofiju 2002. godine na Sveučilištu u Ljubljani tezom Platonizem v filozofiji matematike. Sveučilišna je profesorica na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Predmeti interesa su joj logika i filozofija matematike.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Sveučilištu u Rijeci
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u