Ana Matan Todorčevska (Skopje, ??) diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala 2006. godine tezom Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa: legitimacija vlasti između opravdanja i pristanka.

Predaje na Fakultetu političkih Znanosti u Zagrebu.


Predmeti njenog interesa su teorije demokracije i liberalizma.


Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Fakultetu političkih znanosti
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u