Iris Tičac (Pula, 1956) diplomirala je germanistiku 1979. godine na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a filozofiju 1983. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirala je sociologiju religije 1993. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala 2000. godine na Fakultetu Družbe Isusove (današnji Fakultet filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu tezom Vrijednosni odgovor i transcendencija u djelu Dietricha von Hildebranda.

Zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Zadru.

Predmet njenog interesa je etika.


Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u