Ivana Skuhala Karasman (Varaždin, 1975.) diplomirala je 1999. godine filozofiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (današnji Fakultet hrvatskih studija). Na istoj instituciji filozofiju je magistrirala 2004. godine i doktorirala 2011. godine tezom Predviđanje u srednjevjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina).

Od 2005. godine radi na Institutu za filozofiju u Zagrebu.

Predmet njenog interesa je renesansna filozofija.

Vanjska poveznica:
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u