Ljerka Šifler-Premec (Zagreb, 1941 – Zagreb, 2016) diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost 1965. godine na Odsjeku za filozofiju i Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu filozofiju je doktorirala 1974. godine tezom iz hrvatske renesasne baštine o Nikoli Vitovu Gučetiću.

Od 1968. do 1977. godine radila je na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Od 1977. do 1990. godine na Leksikografskom zavodu u Zagrebu (današnji Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Od 1990. do umirovljenja 2012. godine radila je ponovno na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Predavala je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskih studija u Zagrebu (današnji Fakultet hrvatskih studija).

Predmet njenog interesa bila je hrvatska renesansna filozofija.

Vanjska poveznica:
Znanstvena bibliografija u CROSBI-u