Darija Rupčić Kelam (Osijek, 1975) diplomirala je katoličku teologiju 2000. godine na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofiju je magistirala 2011. godine a doktorirala 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom Bioetički aspekti socijalne i zdravstvene skrbi o djetetu.

Od 2011. godine radi na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Predmet njenog interesa je bioetika.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Filozofskom fakultetu u Osijeku
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u