Ivana Rossi (Glina, 1872 – Zagreb, 1963) diplomirala je filozofiju i fiziku 1914. godine na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu (današnji Filozofski fakultet u Zagrebu). Na istom fakultetut filozofiju je doktorirala 1916. godine tezom Osnovne misli filozofije Henri Bergsona.

Radila je kao srednjoškolska profesorica na Kraljevskoj ženskoj realnoj gimnaziji u Zagrebu, Gimnaziji Maršala Tita u Zagrebu i III. gimnaziji u Zagrebu.


Izbor iz djela:

Članci i poglavlja u knjigama:

  • 1929
    • Nekoliko misli Henrya Bergsona o estetici, Književnik, Vol. 2 (1929), No. 2; 67 – 68