Iva Rinčić (Rijeka, 1975) diplomirala je sociologiju i kroatologiju 2000. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu (današnji Fakultetu hrvatskih studija). Magistrirala je politologiju 2005. godine na Fakultetu politikih znanosti u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji.

Od 2005. godine radi na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a od 2014. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci.

Predmet njenog interesta je bioetika.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Sveučilištu u Rijeci
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u