Ksenija Puškarić (Pariz, 1979) diplomirala je filozofiju i povijest 2004. godine na Sveučilištu u Rijeci. Filozofiju je doktorirala na Srednjoeuropskom sveučilištu 2010. godine tezom The Skeptical Challenge: A Cartesian Approach.

Bila je zaposlena na Odjelu za filozofiju Sveučilišta Saint Louis. Zaposlena je kao asistent na Odjelu za filozofiju Sveučilišta Seton Hall.

Predmeti njenog interesa su epistemologija i filozofija religije.


Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Sveučilištu Seton Hall


Izbor iz djela:

Članci i poglavlja u knjigama: