Zlata Knezović (Rašćane, 1934 – Zagreb, 2016) diplomirala je filozofiju i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala 1972. godine na Sveučilištu društvenih znanosti u Strasbourgu (današnje Sveučilište u Strasbourgu) tezom L’ethique et l’existence chez Simone de Beauvoir.

Radila je u Zavodu za statistiku, Poduzeću za regeneraciju i Centru za dokumentaciju i informaciju o suvremenom radničkom pokretu u Radničkoj biblioteci “Božidar Adžija” u Zagrebu. Od 1972. do 1990. godine radila je na Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske, od 1990. do 1996. godine na Institutu za suvremenu povijest, a od 1996. do umirovljenja 1999. godine na Hrvatskom institutu za povijest.

Predmeti njenog interesa su Simone de Beauvoir i književna, likovna i glazbena kultura u jugoslavenskom partizanskom pokretu.


Izbor iz djela:

Knjige:

 • Kulturno stvaralaštvo u revoluciji, Zagreb, 1981

Članci i poglavlja u knjigama:

 • 1973
  • Simone de Beauvoir – na putu ateističkog egzistencijalizma, Književna smotra, Vol. 5 (1973), No. 13; 53 – 58
 • 1974
  • Sartreov ‘Idiot obitelji”, Pitanja, Vol. 5 (1974), No. 50-51; 48 – 56
 • 1976
  • Simone de Beauvoir ili potreba komunikacije, Književna smotra, Vol. 8 (1976), No. 23; 36 – 41
 • 1979
  • Simone Weil ili autentičnost življenja, Kulturni radnik, Vol. 32 (1979), No. 3; 171 – 181
  • Thomas More o odgoju i emancipaciji žene, Žena, No. 37 (1979), No. 1; 67 – 71