Ana Jeličić (?) diplomirala je i doktorirala filozofiju.

Radi na Sveučilišnom odijelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Predmet njenog interesa je bioetika.

Vanjska poveznica:
Znanstvena bibiliografija na CROSBI-u