Marija Gundulić Gučetić (Dubrovnik, 1557 – ?), književnica i filozofkinja.

Bila je supruga filozofa i polihistora Nikole Vitova Gučetića (1549.–1610.). Marija Gundulić Gučetić sugovornica je Cvijete Zuzorić (oko 1552.–1648.) u dijalozima Nikole Vitova Gučetića Dialogo della belezza (Dijalog o ljepoti), koji je posvećen Cvijetinoj sestri Nike, i Dialogo dʼamore (Dijalog o ljubavi). U predgovoru Gučetićeva djela Discorsi di M. Nicolo Vito di Gozze, Gentilʼhuomo Ragugeo, DellʼAcademia de gli Occulti, Sopra le Metheore dʼAristotele, ridotti in dialogo, e divisi in quattro Giornate Marija brani svoju prijateljicu Cvijetu od kleveta. Zajedno s Nadom Bunić, Julijom Bunić i Cvijetom Zuzorić (oko 1552.–1648.) bila je članica društva Dei concordi.