Ksenija Grubišić (?) diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i filozofiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu (današnji Fakultet hrvatskih studija). Filozofiju je doktorirala 2012. godine na Hrvatskim studijima tezom ietzscheova kritika morala: problem genealogijskog tumačenja morala.

Od 2006. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Predmeti njenog interesa su Nietzsche i etika.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u


Izbor iz djela:

Knjige:

  • Etika u politici i javnoj upravi (s Josipom Kregarom i Gordanom Marčetić), Zagreb, 2018

Članci i poglavlja u knjigama: