Ivana Gregurić Knežević (Zagreb, 1982) diplomirala je politologiju 2005. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Filozofiju je doktorirala 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom Filozofijski aspekti kiborgizacije čovjeka u doba znanstvenog humanizma i mogućnost mišljenja.

Od 2010. do 2018. godine radila je na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu. Od 2018. godine radi na Odjelu za filozofiju i Odjelu za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija.

Predmeti njenog interesa su integrativna bioetika i filozofija komunikacije.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Fakultetu hrvatskih studija
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u