Aleksandra Golubović (Rijeka, 1972) diplomirala je katoličku teologiju na Teologiji u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Magistrirala je filozofiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 1999. godine a doktorirala ju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine.

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Predmet njenog interesa su Søren Kierkegaard i filozofija religije.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Sveučilištu u Rijeci
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u