Heda Festini (Osijek, 1928 – Rijeka, 2018) diplomirala je 1952. godine filozofiju, južnoslavenske jezike i književnost i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je doktorirala filozofiju 1965. godine tezom Antropološka problematika pozitivnog egzistencijalizma Nicole Abbagnana.

Od 1951. do 1959. godine radila je kao osnovnoškolski i gimnazijski profesor u Puli, a od 1959. do 1961. godine kao gimnazijski profesor u Zadru. Zatim od 1961. do 1967. godine na Pedagoškoj akademiji u Zadru te od 1967. do umirovljenja 1991. godine na Odjelu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru.

Predmeti njenog interesa bili su logika, filozofija jezika, filozofija znanosti i povijest hrvatske filozofije.


Izbor iz djela:

Knjige:

  • Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, 1992, Zagreb
  • Antun Petrić: filozof iz Komiže, 1992, Zagreb

Članci i poglavlja u knjigama: