Barbara Ćuk je 1999. godine diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu tezom Metafizika u djelima Ivana Dunsa Skota – mjesto, značenje i struktura čuđenja, dvojbe i pitanja. U zvanju docentice predaje povijest filozofije i antropologiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Bila je gost predavač na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Članica je Znanstvenog vijeća časopisa Obnovljeni život i suradnica Naklade Breza. Predmet interesa su joj srednjovjekovna filozofija, tradicija komentara, platonizam te odnos uma i tijela.

Vanjska poveznica:
Barabara Ćuk na CROSBI-u.


Izbor iz djela:

Knjige:

Članci i poglavlja u knjigama: