Branka Brujić (Zagreb, 1931. – Zagreb, 2020) godine 1973. doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Kritička teorija društva H. Marcusea i povijesno mišljenje. Od 1962. godine zapošljava se kao asistentica na Fakultetu političkih nauka u Zagreu i 1986. postaje redovna profesorica na istom fakultetu. Bila je redovna profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Osim filozofijom bavila se prevođenjem s njemačkog jezika (Herbert Marcuse). Članica je Kluba hrvatskih humboldtovaca.
Područja interesa su joj filozofska antropologija i etika, posebice politička filozofija i filozofija Martina Heideggera.

Vanjska poveznica:
Branka Brujić na CROSBI-ju.
Branka Brujić u Hrvatskoj enciklopediji.
Branka Brujić u Hrvatskom biografskom leksikonu.


Izbor iz djela:

Članci i poglavlja u knjigama: