Marija Brida (Selca na otoku Braču, 1912. – Jelsa na otoku Hvaru, 1993.) diplomirala je 1935. godine filozofsku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1937. godine doktorirala je disertacijom Život-doživljaj. Sudjelovala je u Narodnooslobodilačkom pokretu od 1942. godine. Predavala je u školama u Križevcima, Jelsi, Splitu i Zagrebu. Godine 1961. postala je docentica na Sveučilištu u Zadru gdje je organizirala samostalni Odjel za filozofiju, a 1972. godine napredovala je u zvanje redovne profesorice.
       U svojim je djelima obrađivala široki spektar filozofskih disciplina i filozofa, a posebno je važan njezin doprinos proučavanju hrvatskih filozofa: Benedikta Benkovića, Federika Grisogona, Frane Petrića, Jurja Dubrovčanina, Vladimira Bazale, Vladimira Filipovića i Pavla Vuka-Pavlovića.

Vanjska poveznica:
Marija Brida u Hrvatskom biografskom leksikonu (autor: V. Filipović).


Izbor iz djela:

Knjige:

  • Život-doživljaj, Zagreb, 1937.
  • Benedikt Benković, Beograd, 1967.
  • Pavao Vuk-Pavlović: čovjek i djelo, Zagreb, 1974.
  • Traženja: filosofski ogledi, Zagreb,1989.
  • Misaonost Janka Polića Kamova, Rijeka, 1993.

Članci i poglavlja u knjigama: