Vesna Batovanja (Zagreb, 1948. – Rijeka, 2018.) diplomirala je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1991. godine i doktorirala tezom Problem povijesti u djelu Martina Heideggera.
     Radila je kao nastavnica u Gimnaziji Tituša Brzovačkog u Zagrebu. Predmet interesa joj je filozofija Martina Heideggera.