Marina Novina (Zagreb, 1980.), filozofkinja i dominikanka, diplomirala je godine 2008. filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine radila je kao vanjski suradnik, od listopada 2018. kao asistent te od 2020. kao docent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2019. godine tezom Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije.
Predmeti interesa su joj filozofija znanosti, logika, metafizika i povijest filozofskih pojmova.

Vanjska poveznica:
Marina Novina na CROSBI-ju.
Marina Novina na academia.edu.