Povodom Međunarodnog dana žena i u organizaciji Centra za istraživanje žena u filozofiji Instituta za Filozofiju, Ankica Čakardić sa Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održat će 6. ožujka u 11’oo sati u dvorani na 5. katu Instituta predavanje Poput udara groma: filozofija prakse Rose Luxemburg.