In memoriam

(1931. – 2020.)
Branka Brujić

U Zagrebu 20. ožujka 2020. godine preminula je filozofkinja prof. dr. sc. Branka Brujić.


Rođena je 28. srpnja 1931. godine u Zagrebu. Filozofiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1973. godine doktorirala je na Fakultetu političkih nauka također u Zagrebu s tezom Kritička teorija društva H. Marcusea i povijesno mišljenje. Bila je stipendistica Zaklade Alexandera von Humboldta te je boravila na Sveučilištu u Kölnu i Sveučilištu Johannesa Gutenberga u Mainzu. Od 1957. do 1961. godine radila je kao gimnazijska nastavnica, a zatim od 1962. do umirovljenja 2001. godine radila je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje je predavala etiku i filozofsku antropologiju. Bavila se i prevođenjem te je na hrvatski jezik prevela djela Herberta Marcusea, Kraj utopije / Esej o oslobođenju, Hegelova ontologija i teorija povijesnosti, Čovjek jedne dimenzije. Bila je predsjednica Hrvatskog filozofskog društva od 1985. do 1987. godine. Također je bila članica savjeta časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Mnogo je objavljivala u časopisima Politička misao, Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica.