Predavanje Matka Gjurašina »Elly Ebenspanger o slobodi volje«

Matko Gjurašin je 27. studenoga 2018. godine u 17 sati u Mjesnom odboru Knežija (Albaharijeva 2, Zagreb) održao predavanje naslovljeno Elly Ebenspanger o slobodi volje. Naime, Elly Ebenspanger je 1939. godine doktorirala s tezom Problem slobode volje. U njoj ona želi odgovoriti na pitanje postoji li uz uzročno-determinističku perspektivu po kojoj je naša volja determinirana a naše radnje neizbježne, i perspektiva po kojoj imamo slobodu volje. Ebenspanger odgovara afirmativno i kaže da je to perspektiva u kojoj se usmjeravamo prema vrijednostima. U toj etičkoj perspektivi sloboda je postulat i pri vrednovanju radnji ne uzima se u obzir uzročno porijeklo radnje. Takve su radnje izvan uzročnosti i stoga su slobodne. Zbog te perspektive zajedno s našim neposrednim doživljajem vlastite spontanosti i slobode Ebenspanger zaključuje da imamo slobodu volje.