Matko Gjurašin asistent je na Institutu za filozofiju u Zagrebu. U sklopu Centra za istraživanje žena u filozofiji radi na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu”. Na projektu se bavi filozofkinjama Elly Ebenspanger i Marijom Bridom, posebice njihovim radom o slobodnoj volji. Njegovi su predmeti interesa filozofija jezika, filozofija uma i metafizika.

Godine 2021. obranio je doktorsku disertaciju Aksiološki neuzročni libertarijanizam Elly Ebenspanger na Sveučilištu u Rijeci.